ZZGT PTTK sp. z o. o. została powołana do życia uchwałą prezydium Zarządu Głównego PTTK w roku 1992 i wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 0000160716. Jej zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o posiadane obiekty i generowanie zysku z przeznaczeniem na cele statutowe Towarzystwa. Jedynym właścicielem spółki jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

W posiadaniu spółki znajdują się następujące obiekty:
 
  • hotele w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim
  • ośrodek wypoczynkowy w Dziwnowie  "CYNAMON"
  • ośrodek campingowy z mariną jachtową w Szczecinie Dąbiu "MARINA"
  • ośrodek campingowy w Mielenku k/Mielna Koszalińskiego

 

Spółka prowadzi swą działalność w dziedzinie eksploatacji własnych obiektów turystycznych i hotelowych (prawie 600 miejsc noclegowych na terenie Pomorza Zachodniego, z tego 22% całorocznych).

ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK SP Z O O

NIP: 852-00-01-754
REGON: 810058700
KRS: 0000160716
Rok założenia: 1992

Rachunek bankowy:     ING Bank Śląski O/Szczecin 22 10501559 1000 0023 0876 5920