ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK sp. z o. o.

Pl .S.Batorego 2,
70-207 SZCZECIN
Tel./Fax +48 (91) 488 70 30


   Ogłoszenie Planu Połączenia Spółek Mazury PTTK sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ( spółka przejmująca )
i ZZGTPTTK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ( spółka przejmowana )